Egna produkter

Övervakningssystem för köldmedia i luft och vatten
Vi har nöjet att presentera ett nytt övervakningssystem för köldmedieläckage vid värmepumpbaserade produktionsanläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Många års driftserfarenhet har påverkat utformningen av systemet som blivit mycket känsligt och stabilt.

Datorsystem
För integrering av övervakningssystemet i överordnade processkontrollsystem erbjuder vi att i samarbete med kundföretagets specialister ta fram erforderlig mjukvara. Som alternativ erbjuder vi fristående PC-baserade datorsystem.