Om oss ...

Olle Moberg AB har varit verksamt inom miljöområdet i över 30 år med tyngdpunkten i försäljning av instrument och system för gasanalys. Under senare år har vi dessutom genomfört ett växande antal konsulttjänster inom området "specialanalys av ovanliga gasblandningar" för forskningsinstitutioner och industri.

Vi har under många år framgångsrikt försett marknaden med instrument för att mäta och kartlägga arbetsmiljön med avseende på hälsovådliga gasformiga ämnen. MIRAN är en gemensam benämning på en serie av instrument för gasanalys som blivit klassiker inom arbetsmiljöområdet. Men vi har även försett gasanalysmarknaden med specialinstrument för olika gasformiga ämnen och som baserar sig på speciella fysikaliska och kemiska principer

I vår instrumentpark ingår ett stort antal olika instrument som gör det möjligt för oss att erbjuda mättjänster av såväl enklare slag som av mer avancerad art. Vi erbjuder också våra kunder möjligheten att hyra instrument under längre eller kortare tid.

På vårt företag gör vi huvudsakligen följande saker:

  • Säljer analysinstrument för yttre och inre miljö
  • Säljer geofysiska mätinstrument
  • Bygger och installerar system för kemisk process- och miljöanalys.
  • Arbetar på konsultbasis med kemisk analysteknik för industriell processtyrning och kontroll av yttre och inre miljö

Vi ber er stiga på och se vad vi har att informera om vår verksamhet. Målsättningen med vår infomation är att den skall vara till nytta för gamla och nya kunder.