Tjänster

Uppdragsmätningar

Vi har långa och djupgående erfarenhet av avancerad gasanalys. Våra kunder är företag och institutioner som själva saknar mätresurser och kunskap eller där en oberoende mätkonsult krävs för kartläggning av utsläpp av miljöstörande ämnen. Vår affärside är att mäta de flesta gasformiga ämnen i alla tänkbara miljöer.

Vi har deltagit i olika former av mätprojekt där konventionell mätteknik ej är lämplig att använda pga att hög analystemperatur erfordras eller där analysnoggrannheten brister vid användning av konventionell mätteknik, t.ex. på grund av att interfererande ämnen finns närvarande. Nedan följer några exempel på uppdrag som vi åtagit oss:

  • Intrimning av SNCR-anläggningar inkl. mätning av NH3, NO, NO2, CO, CO2 och N2O
  • Analys vid plasmaförbränning av olika typer av avfall, t.ex. klorerade organiska föreningar, freoner mm. Vid dessa mätningar har ämnen som NH3, N2O, HCN, HCl, HBr, HF, NO, NO2, CO, COS, CO2 m.fl. analyserats.
  • Arbetsmiljömätningar avseende gasformiga ämnen från många olika källor.
  • Luftomsättningsmätningar med spårgas i större och mindre lokaler.