Fortum Värme

Hammarbyverket och Ropstensverket i Stockholm är två av världens största värmepumpbaserade anläggningar för produktion av fjärrvärme och fjärrkyla. I Hammarbyverket produceras upp till 230 MW värmeeffekt och XXXX kyleffekt från 7 st. värmepumpar med 72 ton HCFC-22 och 68 ton HFC-134A som medium. I Ropsten arbetar 6 st. värmepumpar för astt producera upp till XXXX MW värme med hjälp av XXXX ton HCFC-22.

För att uppfylla myndighetskrav på övervakning av köldmedieläckage fick vi förtroendet att, i samarbete med Processkontroll AB i Stenungsund, konstruera och installera 2 st. övervakningssystem för anläggningarna i Hammarby och Ropsten. Övervakning sker av köldmedialäckage till till luft, fjärrvärmevatten och renat spillvatten och specifikationerna för detekterbarhet var satta till 0.1 ppm för luftprover resp. 0.1 ppb för fjärrvärmevatten och 0.2 ppb för spillvatten. Luftprover tas i utgående ventialtionsluft från alla maskinrum och biutrymmen där köldmedier hanteras. Prover av fjärrvärmevatten tas från till/från anläggningen inkommande och utgående fjärrvärmevatten samt från utgången på varje kondensor, Prover av spillvaten tas från varje förångare samt från utgående spillvatten från anläggningen.